Disclaimer

Kamer van Koophandel
New Season staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27312610.

Inhoud
De door New Season verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. New Season kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. New Season en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

New Season aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door New Season worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van New Season.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van New Season omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies:
Tel 071 542 02 64 of [email protected]