Skip to main content

TDCC

Het wetenschappelijk veld en NWO richten gezamenlijk thematische Digitale Competentiecentra op. In deze netwerkorganisaties gaan onderzoekers en instellingen samenwerken om voor specifieke onderzoeksthema’s uitwisselbare en herbruikbare data en software te ontwikkelen, met bijbehorende competenties.


Expertise